Program jugoistočna Europa SEE

Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa (SEE)
Godina 2007.* 2008.* 2009.* 2010.** 2011.** 2012.** 2013.**
SEE 0,45 0,4 0,46 4 4 4,2 4,3

- iznosi su dati u milionima eura
*) alokacije za BiH;
**) jedinstven IPA fond za sve zemlje korisnice IPA-e

Opći cilj programa je razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne, gospodarske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo, stabilnost i konkurentnost regije.


Prioritet 1: Stvaranje uvjeta za inovacije i poduzetništvo

Mjera 1.1: Razvoj tehnoloških i inovativnih mreža u pojedinim područjima.
Mjera 1.2: Stvaranje povoljnog okruženja za inovativno poduzetništvo.
Mjera 1.3: Poboljšanje općih uvjeta i otvaranje mogućnosti za inovacije.

Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša

Mjera 2.1: Poboljšanje integriranog upravljanja vodama i transnacionalna prevencija rizika od poplava.
Mjera 2.2: Poboljšanje prevencije ekološkog rizika.
Mjera 2.3: Unaprijeđivanje suradnje u upravljanju prirodnim sredstvima i  zaštićenim područjima;
Mjera 2.4: Podsticanje veće učinkovitostii u korištenju energije i resursa.

Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti

Mjera 3.1: Poboljšanje koordinacije u unaprijeđivanju, planiranju i radu primarnih i sekundarnih transportnih mreža.
Mjera 3.2: Izrada strategija za prevazilaženje tzv.„digitalnog jaza“.
Mjera 3.3: Poboljšanje općih uvjeta za multimodalne platforme.

Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu

Mjera 4.1: Rjеšavanje  ključnih problema koji utječu u na gradske i regionalne sustave naselja.
Mjera 4.2: Unaprijeđivanje uravnoteženog pristupa razvoju atraktivnih i pristupačnih regija.
Mjera 4.3: Promocija korištenja kulturnih vrijednosti za razvoj.

Prvi poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Drugi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Treći poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Četvrti poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA