Program jugoistočna Evropa SEE

Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE)

Godina 2007.* 2008.* 2009.* 2010.** 2011.** 2012.** 2013.**
SEE 0,45 0,4 0,46 4 4 4,2 4,3

- iznosi su dati u milionima eura
*) alokacije za BiH;
**) jedinstven IPA fond za sve zemlje korisnice IPA-e

Opšti cilj programa je razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne, ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo, stabilnost i konkurentnost regiona.

Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo

Mjera 1.1: Razvoj tehnoloških i inovativnih mreža u pojedinim područjima;
Mjera 1.2: Stvaranje povoljnog okruženja za inovativno poduzetništvo;
Mjera 1.3: Poboljšanje opštih uslova i otvaranje mogućnosti za inovacije.

Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša

Mjera 2.1: Poboljšanje integrisanog upravljanja vodama i transnacionalna prevencija rizika od poplava;
Mjera 2.2: Poboljšanje prevencije ekološkog rizika;
Mjera 2.3: Unapređivanje saradnje u upravljanju prirodnim sredstvima i  zaštićenim područjima;
Mjera 2.4: Podsticanje veće efikacnosti u korištenju energije i resursa.

Prioritet 3
: Poboljšanje dostupnosti

Mjera 3.1: Poboljšanje koordinacije u unapređivanju, planiranju i radu primarnih i sekundarnih transportnih mreža;
Mjera 3.2: Izrada strategija za prevazilaženje tzv.“digitalnog jaza“;
Mjera 3.3: Poboljšanje opštih uslova za multimodalne platforme.

Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu

Mjera 4.1: Rjеšavanje  ključnih problema koji utiču na gradske i regionalne sisteme naselja;
Mjera 4.2: Unapređivanje uravnoteženog pristupa razvoju atraktivnih i pristupačnih regija;
Mjera 4.3: Promocija korištenja kulturnih vrijednosti za razvoj.

Prvi poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Drugi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Treći poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Četvrti poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA