Програм југоисточнa Европa СЕЕ

Програм транснационалне сарадње Југоисточна Европа (СЕЕ)

Година 2007.* 2008.* 2009.* 2010.** 2011.** 2012.** 2013.**
СЕЕ 0,45 0,4 0,46 4 4 4,2 4,3

- износи су дати у милионима евра
*) алокације за БиХ;
**) јединствен ИПА фонд за све земље кориснице ИПА-е

Општи циљ
 програма је развој транснационалних партнерских односа у питањима од стратешког значаја како би се унаприједио процес територијалне, економске и друштвене интеграције и побољшало јединство, стабилност и конкурентност региона.

Приоритет 1: Стварање услова за иновације и подузетништво

Мјера 1.1: Развој технолошких и иновативних мрежа у појединим подручјима;
Мјера 1.2: Стварање повољног окружења за иновативно подузетништво;
Мјера 1.3: Побољшање општих услова и отварање могућности за иновације.

Приоритет 2: Заштита и унапријеђење околиша

Мјера 2.1: Побољшање интегрисаног управљања водама и транснационална превенција ризика од поплава;
Мјера 2.2: Побољшање превенције еколошког ризика;
Мјера 2.3: Унапређивање сарадње у управљању природним средствима и заштићеним подручјима;
Мјера 2.4: Подстицање веће ефикацности у кориштењу енергије и ресурса.

Приоритет 3: Побољшање доступности

Мјера 3.1: Побољшање координације у унапређивању, планирању и раду примарних и секундарних транспортних мрежа;
Мјера 3.2: Израда стратегија за превазилажење тзв.“дигиталног јаза“;
Мјера 3.3: Побољшање општих услова за мултимодалне платформе.

Приоритет 4: Стварање синергија за одрживи раст на транснационалном плану

Мјера 4.1: Рјешавање кључних проблема који утичу на градске и регионалне системе насеља;
Мјера 4.2: Унапређивање уравнотеженог приступа развоју атрактивних и приступачних регија;
Мјера 4.3: Промоција кориштења културних вриједности за развој.


Први позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА
Други Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА
Трећи позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА
Četvrti poziv: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА