Program prekogranične suradnje Srbija – BiH

                       

Opći cilj Programa je jačanje društveno-ekonomskog razvoja u pograničnom području između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz provedbu ciljanih i konkretnih aktivnosti, na temelju komparativnih prednosti programskog područja te zajedničkog i učinkovitog korištenja resursa.

Program bi trebao biti implementiran u indirektnom sistemu upravljanja u kojem ulogu Ugovornog tijela ima Ministarstvo financija Republike Srbije, dok ulogu Operativnih struktura imaju Kancelarija za evropske integracije u Srbiji i Direkcija za europske integracije u Bosni i Hercegovini.

Sredstva na raspolaganju: 14 miliona eura iz IPA-e (Instrument za pretpristupnu pomoć) za obje zemlje sudionice + nacionalno kofinanciranje= ukupno 16,22 miliona eura.


Tematski prioriteti

1.       Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne uključenosti.

2.       Zaštita okoline, promocija prilagođavanja i umanjenja posljedica klimatskih promjena, upravljanje i prevencija od rizika.

3.       Razvoj turizma i kulturnog i prirodnog nasljeđa.

4.       Tehnička pomoć.

Za više detalja pogledati http://srb-bih.org/

PRVI POZIV: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

DRUGI POZIV: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Kontakt tačka u Direkciji za evropske integracije:

Tarik Džajić

e-mail: tarik.dzajic@dei.gov.ba

+387 33 255 351

S ciljem učinkovite provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to su:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Tehnička pomoć za Program prekogranične suradnje Srbija-Bosna i Hercegovina  (alokacija 2014.)

32 mjeseca (2017.-2019.)

189.698,00

 

Podrška učinkovitoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za sudjelovanje u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi operativne strukture Programa u  BiH; podrška vidljivosti i promocija Programa. Projekat (u ukupnoj vrijednosti od 600.000 eura) zajednički provode operativne strukture u BiH i Srbiji, Direkcija za europske integracije BiH i Ministarstvo za evropske integracije Srbije.

Tehnička pomoć za upravljanje Programom prekogranične suradnje Srbija-Bosna i Hercegovina (IPA II-alokacija 2017.)

30 mjeseci (2019.-2022.)

197.732,35

 

Podrška učinkovitoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za sudjelovanje u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi operativne strukture Programa u BiH; podrška vidljivosti i promocija Programa. Projekat (u ukupnoj vrijednosti od 600.000 eura) zajednički provode operativne strukture u BiH i Srbiji, Direkcija za europske integracije BiH i Ministarstvo za evropske integracije Srbije.