Program prekogranične saradnje Srbija – BiH

                       

Opšti cilj Programa je jačanje društveno-ekonomskog razvoja u pograničnom području između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz provedbu ciljanih i konkretnih aktivnosti, na temelju komparativnih prednosti programskog područja te zajedničkog i učinkovitog korištenja resursa.

Program bi trebao biti implementiran u indirektnom sistemu upravljanja u kome ulogu Ugovornog tijela ima Ministarstvo finansija Republike Srbije ,  dok ulogu Operativih struktura imaju Kancelarija za evropske integracije u Srbiji i Direkcija za evropske integracije u Bosni i Hercegovini.

Sredstva na raspolaganju:  14 miliona eura iz IPA-e  (Instrument za pretpristupnu pomoć) za obje zemlje učesnice + nacionalno kofinansiranje= ukupno 16,22 miliona eura


Tematski prioriteti

1.       Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne uključenosti

2.        Zaštita životne sredine, promocija prilagođavanja i umanjenja posljedica klimatskih promjena, upravljanje i prevencija od rizika

3.       Razvoj turizma i kulturnog i prirodnog naslijeđa

4.       Tehnička pomoć

Za više detalja pogledati http://srb-bih.org/

PRVI POZIV: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

DRUGI POZIV: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Kontakt tačka u Direkciji za evropske integracije:

Tarik Džajić

e-mail: tarik.dzajic@dei.gov.ba

+387 33 255 351

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to su:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Tehnička pomoć za Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina  (alokacija 2014)

32 mjeseca (2017–2019)

189.698,00

 

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi operativne strukture Programa u  BiH; podrška vidljivosti i promocija Programa. Projekat (u ukupnoj vrijednosti od 600.000 eura) zajednički provode operativne strukture u BiH i Srbiji, Direkcija za evropske integracije BiH i Ministarstvo za evropske integracije Srbije.

Tehnička pomoć za upravljanje Programom prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina (IPA II-alokacija 2017)

30 mjeseci (2019–2022)

197.732,35

 

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi operativne strukture Programa u BiH; podrška vidljivosti i promocija Programa. Projekat (u ukupnoj vrijednosti od 600.000 eura) zajednički provode operativne strukture u BiH i Srbiji, Direkcija za evropske integracije BiH i Ministarstvo za evropske integracije Srbije.