Програм прекограничне сарадње Србија – БиХ

                         

Општи циљ Програма је јачање друштвено-економског развоја у пограничном подручју између Републике Србије и Босне и Херцеговине, кроз проведбу циљаних и конкретних активности, на основу компаративних предности програмског подручја те заједничког и ефикасног кориштења ресурса.

Програм би требао бити имплементиран у индиректном систему управљања у коме улогу Уговорног тијела има Министарство финансија Републике Србије ,  док улогу Оперативих структура имају Канцеларија за европске интеграције у Србији и Дирекција за европске интеграције у Босни и Херцеговини.

Средства на располагању:  14 милиона евра из IPA-е  (Инструмент за претприступну помоћ) за обје земље учеснице + национално кофинансирање= укупно 16,22 милиона евра.


Тематски приоритети

1.       Промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне укључености

2.       Заштита животне средине, промоција прилагођавања и умањења посљедица климатских промјена, управљање и превенција од ризика

3.       Развој туризма и културног и природног наслијеђа

4.       Техничка помоћ

За више детаља погледати: http://srb-bih.org/

ПРВИ ПОЗИВ: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

ДРУГИ ПОЗИВ: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Контакт тачка у Дирекцији за европске интеграције:

Тарик Џајић

е-маил: tarik.dzajic@dei.gov.ba 

+387 33 255 351

С циљем ефикасног спровођења Програма, државним тијелима у земљама корисницама Програма, на располагању су пројекти техничке помоћи.

У БиХ то су:

Назив пројекта

Трајање

Вриједност пројекта (ЕУР)

Сврха

Техничка помоћ за Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина  (алокација 2014)

32 мјесеца (2017–2019)

189.698,00

 

Подршка ефикасном спровођењу Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози оперативне структуре Програма у  БиХ; подршка видљивости и промоција Програма. Пројекат (у укупној вриједности од 600.000 евра) заједнички спроводе оперативне структуре у БиХ и Србији, Дирекција за европске интеграције БиХ и Министарство за европске интеграције Србије.

Техничка помоћ за управљање Програмом прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина (ИПА II-алокација 2017)

30 мјесеци (2019–2022)

197.732,35

 

Подршка ефикасном спровођењу Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози оперативне структуре Програма у БиХ; подршка видљивости и промоција Програма. Пројекат (у укупној вриједности од 600.000 евра) заједнички спроводе оперативне структуре у БиХ и Србији, Дирекција за европске интеграције БиХ и Министарство за европске интеграције Србије.