Srbija - BiH

Program prekogranične suradnje između Srbije i BiHGodina 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
BiH 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1
Srbija 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1
Ukupno* 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2 2

*) iznosi u milionima eura

Opći cilj programa je stimuliranje gospodarstva i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.
 
Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i gospodarske kohezije kroz aktivnosti kojima se unaprijeđuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti.
 
 Mjera 1.1: Unaprijeđenje produktivnosti i konkurentnosti gospodarskih, ruralnih i ekoloških resursa programske oblasti;

 Mjera 1.2: Inicijative u okviru prekogranične suradnje koje su usmjerene na razmjenu ljudi i ideja kako bi se unaprijedila suradnja stručne javnosti i suradnje građanskog društva.

Prvi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Drugi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Treći Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA