Srbija - BiH

Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH

Godina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
BiH 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1 1
Srbija 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1
Ukupno* 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2 2

*) iznosi u milionima eura

Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.
 
Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapređuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti

 Mjera 1.1: Unapređenje produktivnost i konkurentnost ekonomskih, ruralnih i ekoloških resursa programske oblasti;

 Mjera 1.2: Inicijative u okviru prekogranične saradnje koje su usmjerene na razmjenu ljudi i ideja kako bi se unaprijedila saradnja stručne javnosti i saradnje građanskog društva.

Prvi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Drugi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA

Treći Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA