Србија - БиХ

Србија - БиХ

Програм прекограничне сарадње између Србије и БиХ


Година 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
БиХ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1
Србија 1,1 1,1 1,1 1 1 1 1
Укупно* 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 2 2

*) износи у милионима еура


Општи циљ програма је стимулисање привреде и смањење релативне изолације програмске области јачањем заједничких институционалних мрежа и капацитета људских ресурса.
 
Приоритет 1: Остваривање друштвене и економске кохезије кроз активности којима се унапређују физичка, пословна, друштвена и институционална инфраструктура и капацитети

Мјера 1.1: Унапређење продуктивност и конкурентност економских, руралних и еколошких ресурса програмске области;

Мјера 1.2: Иницијативе у оквиру прекограничне сарадње које су усмјерене на размјену људи и идеја како би се унаприједила сарадња стручне јавности и сарадње грађанског друштва.

Први Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Други Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА

Трећи Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА