Evropsko vijeće odobrilo status kandidata za BiH

Evropsko vijeće odobrilo status kandidata za BiH

Evropsko vijeće je na zadnjem ovogodišnjem sastanku, održanom 15. decembra 2022. godine, odobrilo status kandidata za Bosnu i Hercegovinu. Tome su prethodili zaključci Vijeća Evropske unije za opće poslove od 13. decembra i preporuka Evropske komisije iz oktobra 2022. godine.

Ovim je Bosna i Hercegovina napravila još jedan formalni korak u procesu pristupanja u Evropsku uniju, a nakon što je Evropska komisija objavila Mišljenje 2019. godine i BiH podnijela zahtjev za članstvo u EU 2016.  godine.

„Ovo je snažna poruka građanima BiH, institucijama u BiH i vlasti u BiH da smo na pravom putu kad govorimo o procesu evropskih integracija”, kazao je tim povodom direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović. Kazavši kako su zadaci koji nas očekuju u nastavku procesa poznati, a to je 14 ključnih prioriteta, Dilberović je pojasnio da će napredak u njihovom ispunjavanju voditi ka otvaranju pregovora o članstvu u EU što je suštinska faza procesa pristupanja.

Inače, pregovori sa državom kandidatkinjom se otvaraju nakon što EU procijeni da je ostvarila dovoljan stepen ispunjavanja kriterija za članstvo, a o tome jednoglasnu odluku donosi Evropsko vijeće.