Interreg Euro-MED 2021-2027 - najavljen Prvi poziv

Interreg Euro-MED 2021-2027 - najavljen Prvi poziv

Novi Interreg Euro-MED program transnacionalne saradnje najavio je Prvi poziv za projekte u okviru prioriteta 3 “Upravljanje Mediteranom” (MED GOVERNANCE). U okviru ovog prioriteta bit će uključene dvije vrste projekata: projekti tematskih zajednica (Thematic Community Projects) i projekti institucionalnog dijaloga (Institutional Dialogue Projects). Otvaranje poziva je planirano krajem februara/početkom marta 2022. godine.

Sa ciljem pružanja podrške potencijalnim aplikantima, Zajednički sekretarijat programa organizuje online radionice u periodu od početka februara do kraja aprila 2022. godine. Više informacija, kao i prijavu za seminare, možete naći na web stranici programa ili komunikacijom sa Državnom kontakt tačkom (National contact point) Interreg MED u Bosni i Hercegovini.