Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje

Opći cilj programa je promocija održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa, kroz integrisani teritorijalni pristup koji se temelji na saradnji.

Upravljačko tijelo Interreg MED programa je regija Provence Alpes Côte d’Azur sa sjedištem u Marseju, Francuska. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira implementaciju Programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Prvi poziv, modularni projekti:  Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Prvi poziv, horizontalni projekti: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Drugi poziv, modularni projekti: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH   

Treći poziv, horizontalni projekti: Lista odobrenih projekata sa BiH  partnerima

Prvi poziv, strateški projekti: Lista odobrenih projekata sa BiH  partnerima

Za više detalja posjetite web stranicu Programa 

Kontakt osobe u Direkciji za evropske integracije:

 

Mersiha Delić

mersiha.delic@dei.gov.ba
+387 33 255 375               
Džana Sokolović

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to je

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Projekat Tehničke pomoći «TA_Državni troškovi_BH»

120 mjeseci

(2014-2023)

183.446,73

 

155.929,72 (EU grant)

 

27.517,01 (doprinos BiH)

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.