Interreg Euro-MED 2021. - 2027. - Otvoren Prvi poziv

Interreg Euro-MED 2021. - 2027. - Otvoren Prvi poziv

Prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru novog programa transnacionalne saradnje Interreg Euro-MED je otvoren 24.2.2022. godine u sklopu Prioriteta 3 “Upravljanje Mediteranom”(MED GOVERNANCE), sa rokom prijave do 24.5.2022. U okviru ovog Prioriteta će biti uključene dvije vrste projekata: projekti tematskih zajednica (Thematic Community Projects) i projekti institucionalnog dijaloga (Institutional Dialogue Projects).

Sa ciljem pružanja podrške potencijalnim aplikantima, Zajednički sekretarijat programa organizuje online radionice do kraja aprila 2022. godine. Više informacija kao i prijavu za seminare možete naći na linku: https://interreg-euro-med.eu/en/call-1-governance-projects/ ili komunikacijom sa Državnom kontakt tačkom (National contact point) Interreg MED u Bosni i Hercegovini.