Interreg Euro-MED Program transnacionalne saradnje
Interreg Euro-MED Program transnacionalne saradnje

Interreg Euro-MED Program transnacionalne saradnje

Opšti cilj Programa definiše riječ saradnja zasnovana na regionalnom, transnacionalnom i evropskom pristupu. Glavni cilj programa je doprinos tranziciji ka društvu koje je održivo i klimatski neutralno. Taj cilj je borba protiv uticaja globalnih promjena na mediteranske resurse, uz istovremeno osiguravanje održivog razvoja i dobrobiti građana.

Upravljačko tijelo Interreg MED programa je Regionalno Vijeće Provansa-Alpi-Azurna obala, sa sjedištem u Marseju, Francuska. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira implementaciju Programa zajedno s ostalim državama učesnicama je Direkcija za evropske integracije.

Za više detalja posjetite web stranicu Programa

Kontakti u Direkciji za evropske integracije:

Mersiha Delić

mersiha.delic@dei.gov.ba
+387 33 255 375 

Džana Sokolović
dzana.sokolovic@dei.gov.ba
+387 33 206 605

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju je tehnička pomoć. 

U BiH to je:

Naziv Trajanje Vrijednost (EUR) Svrha
Tehnička pomoć 2023. - 2029. 7,36% od certificiranih troškova korisnika projekata Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.