Objavljen drugi katalog rezultata projekata Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 u BiH

Objavljen drugi katalog rezultata projekata Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 u BiH

Direkcija za evropske integracije pripremila je i objavila publikaciju koja objedinjuje rezultate projekata iz drugog poziva Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020 u Bosni i Hercegovini. Katalogu se može pristupiti na linku Katalog rezultata projekata.

Kao i prethodna publikacija, koja obuhvatila rezultate projekata prvog poziva, i ovaj katalog je namijenjen svim zainteresovanim stranama u BiH - od projektnih partnera i potencijalnih korisnika sredstava, do predstavnika nadležnih institucija, ali i široj javnosti. 

U finansijskom periodu od 2014. do 2020. godine, u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, u 45 projekta bili su uključeni i partneri iz Bosne i Hercegovine, uz učešće 54 finansirajuće partnerske institucije/organizacije i 15 pridruženih strateških partnera. Publikacija nastoji približiti na koji način su oni, zajedno sa projektnim partnerima iz ostalih zemalja učesnica Programa, doprinijeli  rješavanju zajedničkih izazova u dunavskoj regiji, kroz saradnju u oblasti inovacija, zaštite okoliša, prometa, energije i dobre uprave.

Trenutno je u pripremi i katalog rezultata projekata iz trećeg poziva. Objavljivanjem sve tri publikacije biće objedinjen fundus ključnih projektnih rezultata u finansijskoj perspektivi 2014-2020, koji može biti od interesa za učesnike i potencijalne učesnike ovog i drugih programa transnacionalne saradnje, te za sve ostale zainteresovane aktere u Bosni i Hercegovini.