Објављен други каталог резултата пројеката Дунавског транснационалног програма 2014-2020 у БиХ

Објављен други каталог резултата пројеката Дунавског транснационалног програма 2014-2020 у БиХ

Дирекција за европске интеграције припремила је и објавила публикацију која обједињује резултате пројеката из другог позива Дунавског транснационалног програма 2014-2020 у Босни и Херцеговини. Каталогу се може приступити на линку Каталог резултата пројеката.

 

Као и претходна публикација, која обухватила резултате пројеката првог позива, и овај каталог је намијењен свим заинтересованим странама у БиХ - од пројектних партнера и потенцијалних корисника средстава, до представника надлежних институција, али и широј јавности. 

У финансијском периоду од 2014. до 2020. године, у оквиру Дунавског транснационалног програма, у 45 пројекта били су укључени и партнери из Босне и Херцеговине, уз учешће 54 финансирајуће партнерске институције/организације и 15 придружених стратешких партнера. Публикација настоји приближити на који начин су они, заједно са пројектним партнерима из осталих земаља учесница Програма, допринијели  рјешавању заједничких изазова у дунавској регији, кроз сарадњу у области иновација, заштите околиша, промета, енергије и добре управе.

 

Тренутно је у припреми и каталог резултата пројеката из трећег позива. Објављивањем све три публикације биће обједињен фундус кључних пројектних резултата у финансијској перспективи 2014-2020, који може бити од интереса за учеснике и потенцијалне учеснике овог и других програма транснационалне сарадње, те за све остале заинтересоване актере у Босни и Херцеговини.