Održane radionice o planiranju i programiranju IPA III

Održane radionice o planiranju i programiranju IPA III

Predstavnici Direkcije za evropske integracije (Ureda Državnog IPA koordinatora) organizovali su 15. februara 2023. godine radionicu za predstavnike akademske zajednice o planiranju i programiranju IPA III bilateralnog programa.

Na radionici se razgovaralo o ulozi koju obrazovne institucije mogu imati u  planiranju i programiranju treće generacije Instrumenata pretpristupne pomoći – IPA III.

„Na fakultetima u BiH rade stručnjaci različitih profila, i zato nam je izuzetno važno da su informisani o procesima planiranja, odnosno programiranja IPA III bilateralnog programa,“  izjavila je Zara Halilović, pomoćnica direktora DEI i šefica Sektora za programe pomoći za pristupanje Evropskoj uniji.   

Razgovarano je o načinima na koje akademska zajednica može biti uključena u šire procese u vezi s IPA-om, te u smislu ispunjenja obaveza koje BiH ima na osnovu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

Dan ranije radionica sličnog formata održana je za predstavnike organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine. Radionice su organizovane uz tehničku asistenciju EU projekta „Podrška Uredu DIPAK-a u procesu planiranja/programiranja IPA“.