Одржане радионице о планирању и програмирању ИПА 3

Одржане радионице о планирању и програмирању ИПА 3

Представници Дирекције за европске интеграције (Канцеларије Државног ИПА координатора) организовали су 15. фебруара 2023. године радионицу за представнике академске заједнице о планирању и програмирању ИПА 3 билатералног програма.

На радионици се разговарало о улози коју образовне институције могу имати у  планирању и програмирању треће генерације Инструмената претприступне помоћи – ИПА 3.

„На факултетима у БиХ раде стручњаци различитих профила, и зато нам је изузетно важно да су информисани о процесима планирања, односно програмирања ИПА 3 билатералног програма,“  изјавила је Зара Халиловић, помоћница директора ДЕИ и шефица Сектора за програме помоћи за приступање Европској унији.   

Разговарано је о начинима на које академска заједница може бити укључена у шире процесе у вези с ИПА-ом, те у смислу испуњења обавеза које БиХ има на основу Споразума о стабилизацији и придруживању. 

Дан раније радионица сличног формата одржана је за представнике организација цивилног друштва из цијеле Босне и Херцеговине. Радионице су организоване уз техничку асистенцију ЕУ пројекта „Подршка Канцеларији ДИПАК-а у процесу планирања/програмирања ИПА“.