Osmi poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Osmi poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF)

Direkcija za evropske integracije - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresovane korisnike da je objavljen osmi poziv za dostavljanje aplikacija za sufinansiranje investicionih projekata putem Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Poziv je otvoren za aplikacije iz svih WBIF sektora/područja intervencije. WBIF sektori/područja intervencije su revidirani i usklađeni s Ekonomskim i investicionim planom za Zapadni Balkan.

Rok za dostavljanje prvog nacrta aplikacija Direkciji za evropske integracije je 2. decembar 2022. godine.

Osnovne informacije o pozivu, revidiranim područjima intervencije, kriterijima u svakom od područja intervencije, procentima sufinansiranja te ostale potrebne informacije su date u dokumentu Western Balkans Investment Framework Guidelines for applicants, definisanom od strane Evropske komisije, koji se nalazi u aplikacionom paketu.

Osnovni uslovi za apliciranje na osmi poziv su:

-        U sektoru za koji se aplicira mora biti usvojena cjelodržavna strategija i usvojena Jedinstvena lista sektorskih prioritetnih infrastrukturnih projekata- SSPP (u izuzetnim slučajevima bi Evropska komisija mogla dozvoliti podnošenje aplikacija u sektorima u kojima još uvijek nije usvojen SSPP).

-        Projekti moraju biti visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju.

-        Zahtjev za grant sredstvima treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD, Evropska investiciona banka - EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope - CEB, Razvojna banka SR Njemačke - KfW, Svjetska banka, te Francuska razvojna agencija - AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena tzv. vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.

-        Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je uključivanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Detalji o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, mogu se naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicionom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu.