Осми позив за достављање апликација за суфинансирање инвестиционих пројеката путем Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF)

Осми позив за достављање апликација за суфинансирање инвестиционих пројеката путем Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF)

Дирекција за европске интеграције - Канцеларија Државног ИПА координатора (ДИПАК) обавјештава све заинтересоване кориснике да је објављен осми позив за достављање апликација за суфинансирање инвестиционих пројеката путем Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF).

Позив је отворен за апликације из свих WBIF сектора/подручја интервенције. WBIF сектори/подручја интервенције су ревидирани и усклађени с Економским и инвестиционим планом за Западни Балкан. Рок за достављање првог нацрта апликација Дирекцији за европске интеграције је 2. децембар 2022. године. Основне информације о позиву, ревидираним подручјима интервенције, критеријима у сваком од подручја интервенције, процентима суфинансирања те остале потребне информације су дате у документу Wестерн Balkans Investment Framework Guidelines for applicants, дефинисаном од стране Европске комисије, који се налази у апликационом пакету.

Основни услови за аплицирање на осми позив су:

-        У сектору за који се аплицира мора бити усвојена цјелодржавна стратегија и усвојена Јединствена листа секторских приоритетних инфраструктурних пројеката -СПП (у изузетним случајевима би Европска комисија могла дозволити подношење апликација у секторима у којима још увијек није усвојен ССПП).

-        Пројекти морају бити високог степена зрелости и приоритетни за имплементацију.

Захтјев за грант средствима треба бити праћен кредитним аранжманом (који је у фази преговарања или је већ склопљен) између БиХ и неке од међународних финансијских институција укључених у WBIF (Европска банка за обнову и развој - ЕБРД, Европска инвестициона банка - ЕИБ, Развојна банка Савјета Европе - ЦЕБ, Развојна банка СР Њемачке - KfW, Свјетска банка, те Француска развојна агенција - АФД), уз размотрене финансијске могућности апликанта за задуживањем у будућности. Наведена тзв. водећа међународна финансијска институција мора изразити интерес/подршку пројекту који се предлаже и бити консултована при изради грант апликације.

-        Због финансијских обавеза које се стварају, неопходно је укључивање релевантних министарстава финансија приликом аплицирања по питању могућности задуживања везано за предложени пројекат (уколико је у питању ново задужење).

Детаљи о начину и смјерницама за аплицирање, укључујући и формат грант апликације, могу се наћи у апликационом пакету.

Детаљније информације о Инвестиционом оквиру за Западни Балкан: www.wbif.eu.