Početna konferencija i info dani o IPA Programu prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

Početna konferencija i info dani o IPA Programu prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

Povodom objave 2. poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina 2014-2020, na Zlatiboru će 3. decembra biti održana početna (kick-off) konferencija i Info dan za potencijalne aplikante. Ovo je prilika da posjetioci događaja dobiju informacije relevantne za 2. poziv, a registrovati se trebaju popunjavanjem obrasca koji je dostupan ovdje. Drugi Info dan u Srbiji planiran je 5. decembra u Vrdniku.

Info dani u BiH bit će održani 10. decembra u Bijeljini i 12. decembra u Kiseljaku. Konferenciju i info dane organizuju Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Rok za dostavu projektnih prijedloga u okviru 2. poziva je 21. februar 2020.

Više informacija o 2. pozivu, načinu registracije za navedene događaje, kao i o samom Programu prekogranične saradnje Srbija- BiH 2014-2020, možete pronaći na adresi Programa