Program prekogranične saradnje BiH – Crna Gora

Opšti cilj Programa je održivi razvoj u prekograničnom području između Bosne i Hercegovine i Crne Gore kroz promociju provedbi zajedničkih akcija koje se temelje na učinkovitom korištenju komparativnih prednosti programskog područja.

Program će se implementirati u izravnom sistemu upravljanja u kojem ulogu Ugovornog tijela ima Delegacija Evropske unije u BiH, dok ulogu Operativnih struktura imaju Direkcija za evropske integracije u BiH i Kancelarija za evropske integracije u Crnoj Gori.

Sredstva na raspolaganju8,4 miliona eura iz IPA-e   (Instrument za pretpristupnu pomoć) za obje zemlje učesnice + nacionalno kofinansiranje= ukupno 9,7 miliona eura.

Tematski prioriteti

1.       Promocija zapošljavanja, radne mobilnosti i socijalne i kulturne inkluzije preko granica,

2.       Zaštita okoliša, promocija smanjenja i prilagođavanja klimatskim promjenama i upravljanje zaštitom rizika

3.       Podrška turizmu i zaštita kulturnog i prirodnog nasljeđa

4.       Tehnička pomoć

Za više detalja pogledati http://www.cbc.bih-mne.org/

Kontakt tačka u Direkciji za evropske integracije:

Alma Kurtalić Zahiragić

e-mail: alma.kurtalic@dei.gov.ba

+387 33 255 337

PRVI POZIV: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BH. PARTNERIMA

DRUGI POZIV: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BH. PARTNERIMADODATAK

TREĆI POZIV: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BH. PARTNERIMA

S ciljem efikasne provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to je:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Tehnička pomoć  (TA) za Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora - 2014

43 mjeseca

(2016-2019)

 

306.612,33

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi operativne strukture Programa u BiH; podrška vidljivosti i promocija Programa. Projekat (u ukupnoj vrijednosti od 360.000 eura) zajednički sprovode operativne strukture u BiH i Crnoj Gori, Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore.

Tehnička pomoć (TA) za Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora - 2017

27 mjeseci (2019-2021)

261.029,66

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi operativne strukture Programa u BiH; podrška vidljivosti i promocija Programa. Projekat (u ukupnoj vrijednosti od 360.000 eura) zajednički sprovode operativne strukture u BiH i Crnoj Gori, Direkcija za evropske integracije BiH i Kancelarija za evropske integracije Crne Gore.

Tehnička pomoć (TA) za Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora - 2020

12 mjeseci (2022-2023.)

89.603,75

Podrška efikasnoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za učešće u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi operativne strukture Programa u BiH; podrška vidljivosti i promocija Programa. Projekat (u ukupnoj vrijednosti od 120.000 eura) zajednički provode operativne strukture u BiH i Crnoj Gori, Direkcija za evropske integracije BiH i Ministarstvo evropskih poslova Crne Gore.