Програм прекограничне сарадње БиХ – Црна Гора

Општи циљ Програма је одрживи развој у прекограничном подручју између Босне и Херцеговине и Црне Горе кроз промоцију проведби заједничких акција које се заснивају на ефикасном кориштењу компаративних предности програмског подручја.

Програм ће се имплементирати у директном систему управљања у коме улогу Уговарачког тијела има Делегација Европске уније у БиХ, док улогу Оперативих структура имају Дирекција за европске интеграције у БиХ и Министарство спољних послова и европских интеграција у Црној Гори.

Средства на располагању8,4 милиона евра из IPA-е   (Инструмент за претприступну помоћ) за обје земље учеснице + национално кофинансирање= укупно 9,7 милиона евра.

Тематски приоритети

1.       Промоција запошљавања, радне мобилности и социјалне и културне инклузије преко граница,
2.       Заштита околиша, промоција смањења и прилагођавања климатским промјенама и управљање заштитом ризика
3.       
Подршка туризму и заштита културног и природног насљеђа
4.       Техничка помоћ

За више детаља погледати http://www.cbc.bih-mne.org/

Контакт тачка у Дирекцији за европске интеграције:

Алму Курталић Захирагић 

Служба за програме територијалне сарадње

e-mail: alma.kurtalic@dei.gov.ba+387 33 255 337

DRUGI POZIV: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БХ. ПАРТНЕРИМАДОДАТАК

С циљем ефикасне проведбе Програма, државним тијелима у земљама корисницама Програма, на располагању су пројекти техничке помоћи.

У БиХ то је:

Назив пројекта

Трајање

Вриједност пројекта (ЕУР)

Сврха

Техничка помоћ  (ТА) за Програм прекограничне сурадње Босна и Херцеговина - Црна Гора - 2014

43 мјесеца

(2016-2019)

 

306.612,33

Подршка ефикасној проведби Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози оперативне структуре Програма у БиХ; подршка видљивости и промоција Програма. Пројекат (у укупној вриједности од 360.000 еура) заједнички спроводе оперативне структуре у БиХ и Црној Гори, Дирекција за европске интеграције БиХ и Канцеларија за европске интеграције Црне Горе.

Техничка помоћ (ТА) за Програм прекограничне сурадње Босна и Херцеговина - Црна Гора  -  2017

27  мјесеци (2019-2021)

261.029,66

Подршка ефикасној проведби Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози оперативне структуре Програма у БиХ; подршка видљивости и промоција Програма. Пројекат (у укупној вриједности од 360.000 еура) заједнички спроводе оперативне структуре у БиХ и Црној Гори, Дирекција за европске интеграције БиХ и Канцеларија за европске интеграције Црне Горе.