Programi teritorijalne saradnje

Programi teritorijalne saradnje

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE 09.12.2020.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA 04.12.2020

1. Kratki istorijat programa teritorijalne saradnje (ETC)

• nastanak, svrha, vrste programā

• veza sa kohezionom politikom EU i Evropskim fondom za regionalni razvoj

 • dostupnost programā državama izvan EU

2. Programi transnacionalne saradnje

• svrha, karakteristike, primjeri programā, sličnosti i razlike među njima

• osnovna pravila korištenja, upravljanje programima

• primjeri učinaka transnacionalnih programa

• iskustva BiH u učešću u programima transnacionalne saradnje

• kapaciteti potrebni za korištenje i provedbu programā

3. Programi prekogranične saradnje (CBC)

• svrha, karakteristike, primjeri programā, sličnosti i razlike među njima

• osnovna pravila korištenja, upravljanje programima

• primjeri učinaka CBC programa

• iskustva BiH u učešću u programima prekogranične sradnje

• kapaciteti potrebni za korištenje i provedbu programā