Програми територијалне сарадње

Програми територијалне сарадње

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ 09.12.2020.

МЕТОДА ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ: ЊЕБИНАР

РОК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА 04.12.2020

1. Кратки историјат програма територијалне сарадње (ЕТЦ)

• настанак, сврха, врсте програмā

• веза са кохезионом политиком ЕУ и Европским фондом за регионални развој

 • доступност програмā државама изван ЕУ

2. Програми транснационалне сарадње

• сврха, карактеристике, примјери програмā, сличности и разлике међу њима

• основна правила кориштења, управљање програмима

• примјери учинака транснационалних програма

• искуства БиХ у учешћу у програмима транснационалне сарадње

• капацитети потребни за кориштење и проведбу програмā

3. Програми прекограничне сарадње (ЦБЦ)

• сврха, карактеристике, примјери програмā, сличности и разлике међу њима

• основна правила кориштења, управљање програмима

• примјери учинака ЦБЦ програма

• искуства БиХ у учешћу у програмима прекограничне срадње

• капацитети потребни за кориштење и проведбу програмā