Promovisana „Metodologija za prevođenje i redakturu prevoda propisa u BiH na engleski jezik“

Promovisana „Metodologija za prevođenje i redakturu prevoda propisa u BiH na engleski jezik“

Danas je u prostorijama Direkcije za evropske integracije održana promocija publikacije  „Metodologija za prevođenje i redakturu prevoda propisa u BiH na engleski jezik“ , koja je objavljena uz finansijsku podršku Švedske.

U Metodologiji su objašnjene faze procesa prevođenja pravnih propisa, kao i pristup prevođenju, pravnoj i stručnoj redakturi. Opis svake faze je potkrijepljen praktičnim primjerima, kako bi se korisnicima jasnije predstavio značaj preciznog i dosljednog prevođenja.

Publikaciju su predstavile autorice: profesorica evropskog prava na Univerzitetu u Birminghamu Aleksandra Čavoški, prevoditeljica Adisa Okerić Zaid, pomoćnica direktora Direkcije u Sektoru za prevođenje iz područja evropskih integracija Biljana Ivanović i Vanda Mandić, šefica Odsjeka za prevođenje i redakturu. Istaknuto je kako je cilj izdavanja „Metodologije za prevođenje i redakturu prevoda propisa u BiH na engleski jezik“ da svima koji prevode i revidiraju prevode propisa u BiH na engleski jezik pruži smjernice i praktične primjere. Posebno je naglašeno kako je prevođenje pravnih propisa složen proces koji zahtijeva interdisciplinarni pristup što podrazumijeva saradnju prevodilaca, pravnika i stručnjaka u oblasti koja je predmet propisa. Također je istaknut značaj kvaliteta ovih prevoda jer na osnovu njih Evropska komisija daje ocjenu o usklađenosti domaćih propisa sa propisima EU. Zbog toga prevodioci i redaktori trebaju voditi računa o preciznom odabiru i dosljednoj upotrebi pravne i stručne terminologije. Ovo su ujedno i zlatna pravila za osiguranje kvaliteta prevoda pravnih propisa.

Nakon „Priručnika za prevođenje pravnih propisa u BiH na engleski jezik“, „Metodologije za prevođenje i redakturu prevoda propisa u BiH na engleski jezik“ predstavlja još jedan praktičan referentni alat za sve one koji se bave prevođenjem i redakturom pravnih propisa.