Udvostručen iznos za program prekogranične saradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora

Udvostručen iznos za program prekogranične saradnje Hrvatska - BiH - Crna Gora

U periodu 2021 - 2027. za prekograničnu saradnju između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore na raspolaganju će biti 117 miliona eura granta iz fondova EU. To je dvostruko više u odnosu na isti Program u periodu 2014 - 2020., naglašeno je na konferenciji koju je povodom odobravanja Interreg VI-A programa organizovalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU Republike Hrvatske, u decembru u Zagrebu.

Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović kazao je prisutnima da programe teritorijalne saradnje najčešće opisujemo kao vidljive i opipljive, koji mijenjaju svakodnevicu ljudi na terenu na bolje.

„Iza programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014 - 2020. ostale su zajedničke prakse i protokoli u liječenju i spašavanju ljudi, socijalnoj inkluziji i brizi o mladim, ali i starima. Ostala je dragocjena oprema, nove i obnovljene turističke rute i kilovati proizvedeni iz obnovljivih izvora energije, kao i bolji uslovi za preduzetništvo”, naglasio je Dilberović.

„Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora su u periodu 2014 - 2020. uspjele da izgrade snažno prekogranično partnerstvo. Upravo je stvaranje prekograničnih partnerstava ono po čemu se ovaj oblik podrške razlikuje od drugih ugovornih šema”, riječi su Stelle Arneri, ravnateljice uprave u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske.

Na konferenciji su, između ostalog, predstavljena dosadašnja postignuća Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014 - 2020., iskustva korisnika sa terena, kao i mogućnosti programa u budžetskom periodu 2021 - 2027.