Удвостручен износ за програм прекограничне сарадње Хрватска - БиХ - Црна Гора

Удвостручен износ за програм прекограничне сарадње Хрватска - БиХ - Црна Гора

У периоду 2021 - 2027. за прекограничну сарадњу између Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе на располагању ће бити 117 милиона евра гранта из фондова ЕУ. То је двоструко више у односу на исти Програм у периоду 2014 - 2020. наглашено је на конференцији коју је поводом одобравања Интеррег VI-A програма организовало Министарство регионалнога развоја и фондова ЕУ Републике Хрватске, у децембру у Загребу.

Директор Дирекције за европске интеграције Един Дилберовић казао је присутним да програме територијалне сарадње најчешће описујемо као видљиве и опипљиве, који мијењају свакодневицу људи на терену на боље.

„Иза програма прекограничне сарадње између Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе 2014 - 2020. остале су заједничке праксе и протоколи у лијечењу и спашавању људи, социјалној инклузији и бризи о младим, али и старима. Остала је драгоцјена опрема, нове и обновљене туристичке руте и киловати произведени из обновљивих извора енергије, као и бољи услови за предузетништво”, нагласио је Дилберовић.

„Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора су у периоду 2014 - 2020. успјеле да изграде снажно прекогранично партнерство. Управо је стварање прекограничних партнерстава оно по чему се овај облик подршке разликује од других уговорних шема”, ријечи су Стеле Арнери, равнатељице управе у Министарству регионалног развоја и фондова ЕУ Републике Хрватске.

На конференцији су, између осталог, представљена досадашња постигнућа Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска - Босна и Херцеговина - Црна Гора 2014 - 2020., искуства корисника са терена, као и могућности програма у буџетском периоду 2021 - 2027.