Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 24.2.2021. i 25.2.2021.

METODA IZVOĐENJA OBUKE: WEBINAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 19.2.2021.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

SADRŽAJ OBUKE:

1. Projekti i programi kao okosnice promjena

2. Uloga programa i projekata kao instrumenata za implementiranje politika u upravi u BiH

3. Programiranje pretpristupne pomoći EU 

• Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)

• Dokumenti i procesi u fazi programiranja 

• Institucionalni ustroj

• Uloga strategija 

• Sektorski pristup 

• Razvoj projekata

• Ključne analize i razvoj interventne logike (LF)

• Obrazac projekta i Obrazac projektnog zadatka (Terms of Reference - ToR) 

4. Budžet 

• Preporuke za izradu 

• Struktura budžeta

• Izračun 

• Aktivnosti  

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument