Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji

Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 12 i 13.5.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: MOSTAR

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 5.5.2022.

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument