Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji

Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 4 i 5.5.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE, SALA NA 3. SPRATU, ĐOKE MAZALIĆA BR 5 SARAJEVO

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA: 28.4.2023. godine

PRIJAVNI OBRAZAC POSLATI NA: DEIobuke@dei.gov.ba

Dokument Pregled
Prijavni obrazac Pregled
Pregled dokumenta
Preuzmi dokument