Interreg Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION)

Opći cilj programa ADRION je da djeluje kao pokretač politika i inovator u upravljanju podstičući europske integracije među zemljama partnerima (Albanija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Italija, Crna Gora, Srbija, Slovenija) koristeći bogate prirodne, kulturne i ljudske potencijale koji okružuju Jadransko i Jonsko more, istodobno jačajući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu povezanost u programskom području. 

Upravljačko tijelo programa ADRION je regija Emilia Romagna sa sjedištem u Bolonji, Italija. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira provođenje Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Direkcija za europske integracije.

Prvi poziv:  Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Drugi poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Treći poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Četvrti poziv: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Za više detalja posjetite web stranicu Programa 

Kontakt osobe u Direkciji za europske integracije:


Sanja Vukadin                                                                                

sanja.vukadin@dei.gov.ba                                                         

+387 33 255 352

 

Damir Hadžić 
damir.hadzic@dei.gov.ba

+387 33 202 249

S ciljem učinkovite provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to je:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Podrška implementaciji Interreg ADRION 2014.- 2020. (824 - National TA BIH)

72 mjeseca (2016.-2021.)

 

187.784,80 EUR

159.617,80 (EU grant)

28.167,72 (doprinos BiH)

 

Podrška učinkovitoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za sudjelovanje u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.