Интеррег Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње (АДРИОН)

Општи циљ програма АДРИОН је да дјелује као покретач политика и иноватор у управљању подстичући европске интеграције међу земљама партнерима (Албанија, Босна и Херцеговина, Грчка, Италија, Црна Гора, Србија, Словенија) користећи богате природне, културне и људске потенцијале који окружују Јадранско и Јонско море, истовремено јачајући економску, социјалну и територијалну повезаност у програмском подручју. 

Управљачко тијело програма АДРИОН је регија Emilia Romagna са сједиштем у Болоњи, Италија. Национално тијело у БиХ које координира провођење Програма заједно с осталим државама учесницама је Дирекција за европске интеграције.

Први позив:  Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

Други позив:  Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

Трећи позив:  Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

За више детаља посјетите wеб сајт Програма 

Контакт особе у Дирекцији за европске интеграције:

Сања Вукадин
+387 33 255 352 
Дамир Хаџић
+387 33 202 249

С циљем ефикасног спровођења Програма, државним тијелима у земљама корисницама Програма, на располагању су пројекти техничке помоћи.

У БиХ то је:

Назив пројекта

Трајање

Вриједност пројекта (ЕУР)

Сврха

Подршка имплементацији Interreg ADRION 2014 – 2020 (824 - National TA BIH)

 

72 мјесеца (2016-2021)

 

187.784,80 ЕУР

 159.617,80 (ЕУ грант)

28.167,72 (допринос БиХ)

 

Подршка ефикасном спровођењу Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози државног тијела у спровођењу Програма; подршка видљивости и промоција Програма.