Interreg Mediteranski program transnacionalne suradnje

Opći cilj programa je promocija održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i prakse, te razumnog korištenja resursa, kroz integrirani teritorijalni pristup koji se temelji na suradnji.

Upravljačko tijelo Interreg MED programa je regija Provence Alpes Côte d’Azur sa sjedištem u Marseju, Francuska. Nacionalno tijelo u BiH koje koordinira implementaciju Programa zajedno s ostalim državama sudionicama je Direkcija za europske integracije.

Prvi poziv, modularni projekti: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Prvi poziv, horizontalni projekti: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Drugi poziv, modularni projekti: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Drugi poziv, horizontalni projekti: Lista odobrenih projekata sa BiH partnerima

Prvi poziv, strateški projekti: Lista odobrenih projekata sa BiH  partnerima

Za više detalja posjetite web stranicu Programa 

Četvrti poziv, modularni projekti: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Peti poziv, modularni projekti: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

“Poziv za projekte kompenzacije ugljičnog otiska: Lista odobrenih projekata sa partnerima iz BiH

Kontakt osobe u Direkciji za europske integracije:


Mersiha Delić                                                                                 

mersiha.delic@dei.gov.ba

+387 33 255 375

 

Džana Sokolović 
dzana.sokolovic@dei.gov.ba

+387 33 206 605

S ciljem učinkovite provedbe Programa, državnim tijelima u zemljama korisnicama Programa, na raspolaganju su projekti tehničke pomoći.

U BiH to je:

Naziv projekta

Trajanje

Vrijednost projekta (EUR)

Svrha

Projekat Tehničke pomoći «TA_Državni troškovi_BH»

120 mjeseci

(2014.-2023.)

183.446,73

 

155.929,72 (EU grant)

 

27.517,01 (doprinos BiH)

Podrška učinkovitoj provedbi Programa; podrška aplikantima i korisnicima i jačanje njihovih kapaciteta za sudjelovanje u Programu; jačanje administrativnih kapaciteta Direkcije u ulozi državnog tijela u provedbi Programa; podrška vidljivosti i promocija Programa.