Интеррег Медитерански програм транснационалне сарадње (Interreg MED)

Општи циљ програма је промоција одрживог раста у медитеранском подручју потицањем иновативних концепата и праксе, те разумног кориштења ресурса, кроз интегрисани територијални приступ који се темељи на сарадњи. Управљачко тијело Интеррег МЕД програма је регија Provence Alpes Côte d’Azur са сједиштем у Марсеју, Француска. Национално тијело у БиХ које координира имплементацију Програма заједно с осталим државама учесницама је Дирекција за европске интеграције.

Први позив, модуларни пројекти: Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

Први позив, хоризонтални пројекти: Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

Други позив, модуларни пројекти: Листа одобрених пројеката са партнерима из БиХ

Трећи позив, хоризонтални пројекти: Листа одобрених пројеката са БиХ  партнерима

Први позив, стратешки пројекти: Листа одобрених пројеката са БиХ  партнерима

За више детаља посјетите wеб сајт Програма 

Контакт особе у Дирекцији за европске интеграције:

Мерсиха Делић

mersiha.delic@dei.gov.ba

+387 33 255 375

Џана Соколовић 
dzana.sokolovic@dei.gov.ba

+387 33 206 605

С циљем ефикасног спровођења Програма, државним тијелима у земљама корисницама Програма, на располагању су пројекти техничке помоћи.

У БиХ то је:

Назив пројекта

Трајање

Вриједност пројекта (ЕУР)

Сврха

Пројекат Техничке помоћи «ТА_Државни трошкови_БХ»

120 мјесеци

(2014-2023)

183.446,73

 

155.929,72 (ЕУ грант)

 

27.517,01 (допринос БиХ)

Подршка ефикасном спровођењу Програма; подршка апликантима и корисницима и јачање њихових капацитета за учешће у Програму; јачање административних капацитета Дирекције у улози државног тијела у спровођењу Програма; подршка видљивости и промоција Програма.