Mediteranski program MED

Program transnacionalne suradnje Mediteran (MED)

 

Godina 2007* 2008* 2009* 2010** 2011** 2012** 2013**
MED          / 0,1 0,1 0,92 1,3 1,5 1,8

- iznosi su dati u milionima eura
*) alokacije za BiH;
**) jedinstven IPA fond za sve zemlje korisnice IPA-e


Opći cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana s namjerom promocije rasta i prilika za zapošljavanje za buduće generacije i promocije teritorijalne kohezije i zaštite okoliša u smislu održivog rasta.

Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije

Mjera 1.1: Širenje inovativnih tehnologija i znanja.
Mjera 1.2: Jačanje strateške suradnje između aktera u gospodarskom razvoju i javnih institucija.


Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja

Mjera 2.1: Zaštita i unaprijeđenje prirodnih resursa i naslijeđa.
Mjera 2.2: Promocija obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske učinkovitosti.
Mjera 2.3: Prevencija pomorskih rizika i jačanje pomorske sigurnosti.
Mjera 2.4: Prevencija i borba protiv prirodnih nepogoda.


Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti

Mjera 3.1: Poboljšanje mobilnosti i pristupačnost tranzitnih kapaciteta kroz multimodalnost i intermodalnost.
Mjera 3.2: Podrška u primjeni informacionih tehnologija za bolju pristupačnost i suradnju.

Prioritet 4: Promocija integriranog i policentričnog razvoja prostora Mediterana

Mjera 4.1: Koordinacija razvojnih politika i unapređenje teritorijalnog upravljanja.
Mjera 4.2: Jačanje identiteta i unapređenje kulturnih resursa za bolju integraciju MED prostora.


Drugi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Šesti Poziv : LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Sedmi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA