Медитерански програм МЕД

Програм транснационалне сарадње Медитеран (МЕД)


Година 2007* 2008* 2009* 2010** 2011** 2012** 2013**
МЕД          / 0,1 0,1 0,92 1,3 1,5 1,8

- износи су дати у милионима евра
*) алокације за БиХ;
**) јединствен ИПА фонд за све земље кориснице ИПА-е


Општи циљ програма је побољшање конкурентности подручја Медитерана у намјери да се промовише раст и прилике за запошљавање за будуће генерације и промовишу територијалне кохезије и заштита околиша у смислу одрживог раста.
 
Приоритет 1: Јачање капацитета за иновације

Мјера 1.1: Ширење иновативних технологија и знања;
Мјера 1.2: Јачање стратешке сарадње између актера у економском развоју и јавних институција.


Приоритет 2: Заштита околиша и промоција одрживог територијалног развоја

Мјера 2.1: Заштита и унапријеђење природних ресурса и наслијеђа;
Мјера 2.2: Промоција обновљивих извора енергије и побољшање енергетске  ефикасности;
Мјера 2.3: Превенција поморских ризика и јачање поморске сигурности;
Мјера 2.4: Превенција и борба против природних непогода.


Приоритет 3: Побољшање мобилности и територијалне приступачности

Мјера 3.1: Побољшање мобилности и приступачност транзитних капацитета кроз мултимодалност и интермодалност;
Мјера 3.2: Подршка у примјени информационих технологија за бољу приступачност и сарадњу.

Приоритет 4: Промоција интегрисаног и полицентричног развоја простора Медитерана

Мјера 4.1: Координација развојних политика и унапређење територијалног управљања;
Мјера 4.2: Јачање идентитета и унапређење културних ресурса за бољу интеграцију МЕД простора.


Други Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА
Шести Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА
Седми Позив: ЛИСТА ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА СА БИХ ПАРТНЕРИМА