Mediteranski program MED

Program transnacionalne sаradnje Mediteran (MED)


Godina 2007* 2008* 2009* 2010** 2011** 2012** 2013**
MED          / 0,1 0,1 0,92 1,3 1,5 1,8

- inosi su dati u milonima eura
*) alokacije za BiH; **) jedinstven IPA fond za sve zemlje korisnice IPA-e

Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta.
 
Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije

Mjera 1.1: Širenje inovativnih tehnologija i znanja;
Mjera 1.2: Jačanje strateške saradnje između aktera u ekonomskom razvoju i javnih institucija.


Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja

Mjera 2.1: Zaštita i unaprijeđenje prirodnih resursa i naslijeđa;
Mjera 2.2: Promocija obnovljivih izvora energije i poboljšanje energetske  efikasnosti;
Mjera 2.3: Prevencija pomorskih rizika i jačanje pomorske sigurnosti;
Mjera 2.4: Prevencija i borba protiv prirodnih nepogoda.


Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti

Mjera 3.1: Poboljšanje mobilnosti i pristupačnost tranzitnih kapaciteta kroz multimodalnost i intermodalnost;
Mjera 3.2: Podrška u primjeni informacionih tehnologija za bolju pristupačnost i saradnju.

Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana

Mjera 4.1: Koordinacija razvojnih politika i unapređenje teritorijalnog upravljanja;
Mjera 4.2: Jačanje identiteta i unapređenje kulturnih resursa za bolju integraciju MED prostora.


Drugi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Šesti Poziv : LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA
Sedmi Poziv: LISTA ODOBRENIH PROJEKATA SA BIH PARTNERIMA