Održana video-konferencija između Direkcije za europske integracije i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine i Ministarstva pravde Mađarske

Održana video-konferencija između Direkcije za europske integracije i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine i Ministarstva pravde Mađarske

U organizaciji Direkcije za europske integracije - Sektora za usklađivanje pravnog sustava Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Europske unije, 17. studenoga 2021. održana je video-konferencija s predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske i Ministarstva pravde Mađarske.

Video-konferencija o temi “Praksa koordinacije politike Europske unije u Mađarskoj“ imala je za cilj da upozna sudionike s temeljnim načelima koordinacije poslova EU, procedurama koje se odnose na transpoziciju direktiva, međuresornom suradnjom u svezi s poslovima EU, kao i pristupom Mađarske u procesu proširenja zemalja Zapadnog Balkana.

Na kraju konferencije izražena je spremnost predstavnika obiju strane za nastavak suradnje u dvije ključne oblasti; podizanja svijesti o važnosti procesa europskih integracija i specifičnih tema na ekspertnoj razini koje će biti identificirane kao ključne za BiH.