Одржана видео-конференција између Дирекције за европске интеграције и Министарства спољних послова и трговине и Министарства правде Мађарске

Одржана видео-конференција између Дирекције за европске интеграције и Министарства спољних послова и трговине и Министарства правде Мађарске

У организацији Дирекције за европске интеграције - Сектора за усклађивање правног система Босне и Херцеговине са правном тековином Европске уније, 17. новембра 2021. је одржана видео-конференција са представницима Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства правде Мађарске.

Видео-конференција о теми “Пракса координације политике Европске уније у Мађарској“ имала је за циљ да упозна учеснике са темељним начелима координације послова ЕУ, процедурама које се односе на транспозицију директива, међуресорном сарадњом у вези са пословима ЕУ, као и приступом Мађарске у процесу проширења земаља Западног Балкана.

На крају конференције је изражена спремност представника обје стране за наставак сарадње у двије кључне области; подизања свијести о важности процеса европских интеграција и специфичних тема на експертном нивоу које ће бити идентификоване као кључне за БиХ.