Održana video-konferencija između Direkcije za evropske integracije i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine i Ministarstva pravde Mađarske

Održana video-konferencija između Direkcije za evropske integracije i Ministarstva vanjskih poslova i trgovine i Ministarstva pravde Mađarske

U organizaciji Direkcije za evropske integracije - Sektora za usklađivanje pravnog sistema Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Evropske unije, 17. novembra 2021. održana je video-konferencija sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova i trgovine Mađarske i Ministarstva pravde Mađarske.

Video-konferencija o temi “Praksa koordinacije politike Evropske unije u Mađarskoj“ imala je za cilj da upozna učesnike sa temeljnim načelima koordinacije poslova EU, procedurama koje se odnose na transpoziciju direktiva, međuresornom saradnjom u vezi sa poslovima EU, kao i pristupom Mađarske u procesu proširenja zemalja Zapadnog Balkana.

Na kraju konferencije je izražena spremnost predstavnika obje strane za nastavak saradnje u dvije ključne oblasti; podizanja svijesti o važnosti procesa evropskih integracija i specifičnih tema na ekspertnom nivou koje će biti identificirane kao ključne za BiH.