Контакт

Гласноговорница:

Мартина Трогрлић

Дирекција за европске интеграције БиХ

Ђоке Мазалића бр. 5

71 000 Сарајево

Тел.: +387 33 255 315

Фаџ.: + 387 33 255 317

Маил: press@dei.gov.ba