Програми Европске уније

Циљ програма Европске уније (раније познати као програми Заједнице) је пружање подршке политикама Европске уније, те унапређење сарадње између држава чланица ЕУ и њихових грађана у различитим областима: култури, науци, заштити околине, образовању, развоју подузетништва, , потрошачкој политици, , здравству, правосуђу, фискалној и царинској политици, итд.

Земљама западног Балкана могућност учешћа у програмима ЕУ отворена је закључцима Европског вијећа у Солуну из јуна 2003. године, са циљем подршке напорима на путу ка европским интеграцијама, уз размјену добрих пракси, искустава и знања.

Учешће земаља западног Балкана у програмима ЕУ регулисано је оквирним споразумима о општим начелима учешћа поједине земље у програмима ЕУ. Ступањем на снагу Оквирног споразума о опћим начелима судјеловања Босне и Херцеговине у програмима Заједнице , од јануара 2007. године, Босни Херцеговини је отворена могућност приступања  појединачним програмима.

Будући да програми ЕУ прате политике и приоритете Европске уније државама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ препоручује се селективно и постепено приступање овим програмима у складу с властитим потребама, капацитетима, стратешким интересима и очекиваним користима. Потребно је водити рачуна и о расположивим институционалним капацитетимаи буџетским средствима које је потребно издвојити за учешће у одређеном програму. Поступак приступања програму покреће се за сваки програм посебно, а носилац активности у вези са приступањем је надлежна институција на државном нивоу.

Да би земља приступила поједином програму, потребно је закључити међународни споразум с Европском унијом, те платити финанцијски допринос за учешће у програму ( тзв. улазну карту ) за сваку годину учешћа у програму. Трошкови улазне карте могу се дијелом финансирати из средстава Инструмента претприступне помоћи ИПА.

 

Учешће у програмима ЕУ остварује се објављивањем позива за предају пројектних приједлога и додјелом финансијске подршке одабраним пројектима. Пројекти подржани у склопу програма ЕУ обично захтијевају учешће партнера из више држава чланица програма,као и суфинансирање пројеката од подносилаца пројектних приједлога.

У циклусу програма 2014-2020 БиХ је остварила  учешће у осам програма ЕУ:

 

ХОРИЗОНТ 2020 (истраживање/наука и иновације)

 

Надлежна институција - Министарство цивилних послова БиХ

Више информација наhttps://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

          https://ncp.ba/

 

КРЕАТИВНА ЕВРОПА (култура и аудиовизуални сектор) 

(Надлежна институција - Министарство цивилних послова БиХ)

Више информација наhttps://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

          https://kreativnaevropa.ba/

ЕРАСМУС + (образовање, обука, млади и спорт)

Дјелимично учешче БИХ у овом програму

(Надлежна институција - Министарство цивилних послова БиХ)

Више информација на: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

    http://www.mcp.gov.ba/publication/read/o-programu-erasmus?pageId=0 

    https://www.erasmusbih.com/en/

    http://erasmusmladi.ba/

    https://eurydice.ba/ 

    https://eqf.ba/ 

    https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/etwinning/ 

    https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/epale/ 

    https://aposo.gov.ba/bs/erasmus/eaal/

 

ТРЕЋИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОГРАМ (2014-2020) (јавно здравство)

(Надлежна институција - Министарство цивилних послова БиХ)

Више информација на: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_hr 

ФИСЦАЛИС (пореска политика)

(Надлежна институција -  Управа за индиректно опорезивање БиХ)

Више информација на: https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en   

 

ЦАРИНЕ (царинска политика)

(Надлежна институција -  Управа за индиректно опорезивање БиХ)

Више информација на:  http://europski-fondovi.eu/program/carine-2020 


ЦОСМЕ (конкурентност и предузетништво)

(Надлежна институција - Министарство вањске трговине и економских односа БиХ)

Више информација на: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0 

  https://een.ba/

 

ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ (цивилно друштво)

(Надлежна институција  -  Министарство правде БиХ)

Више информација на: https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Документ преглед
Табеларни приказ програма ЕУ 2014-2020 преглед
Брошура- Програми Европске уније 2014-2020 преглед
Упоредни преглед програма Уније за период 2007-2013 и 2014-2020 преглед