Интерни Акти

Документ преглед
Правилник о унутрашњој организацији Дирекције за европске интеграције 2021. година преглед
План борбе против корупције у Дирекцији за европске интеграције за 2022. године преглед
Одлука о политици нулте толеранције према ђелима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу спола преглед
Правилник о проактивној транспарентности Дирекције за европске интеграције преглед
Кодекс понашања државних службеника преглед
Правилник о унутрашњој организацији Дирекције за европске интеграције 2018. година преглед
Одлука о утврђивању минимума процеса рада у Дирекцији за европске интеграције за вријеме штрајка преглед
Образац за интерну пријаву корупције или неправилности преглед
Правилник о раду Библиотеке Дирекције за европске измјене и допуне 1 преглед
Правилник о раду Библиотеке Дирекције за европске пречишћен текст 2 преглед
Правилник о раду Библиотеке Дирекције за европске измјене и допуне 3 преглед
План интегритета Дирекције за европске интеграције преглед
Правилник о интерном пријављивању корупције преглед
Инструкција о поступању по упитима у Дирекцији за европске интеграције преглед
Одлука о усвајању акционог плана борбе против корупције преглед
Правилник о раду Библиотеке Дирекције преглед
Листа актуелних и реализираних пројеката техничке сарадње преглед