Истраживања јавног мњења

Документ преглед
Истраживање јавног мњења 2023. преглед
Истраживање јавног мњења 2022. преглед
Истраживање јавног мњења 2021. преглед
Истраживање јавног мњења 2020. преглед
Резултати истраживања задовољства корисника радом Дирекције за европске интеграције за период 1.1-30.6.2019. преглед
Истраживање јавног мњења 2019. преглед
Истраживање јавног мњења 2018. преглед
Истраживање јавног мњења 2017. преглед
Испитивање јавног мњења 2016. преглед
Испитивање јавног мњења 2015. преглед
Испитивање јавног мњења 2014. преглед
Испитивање јавног мњења 2013. преглед
Испитивање јавног мњења 2012. преглед
Испитивање јавног мњења 2010 - 2011. преглед
Испитивање јавног мњења 2009. преглед
Испитивање јавног мњења 2008. преглед