Истраживања јавног мњења

Документ преглед
Истраживање јавног мњења 2020 преглед
Резултати истраживања задовољства корисника радом Дирекције за европске интеграције за период 1.1-30.6.2019 године преглед
Истраживање јавног мњења 2019 преглед
Истраживање јавног мњења 2018 преглед
Истраживање јавног мњења 2017. преглед
Испитивање јавног мњења 2016 преглед
Испитивање јавног мњења 2015 преглед
Испитивање јавног мњења 2014 преглед
Испитивање јавног мњења 2013 преглед
Испитивање јавног мњења 2012 преглед
Испитивање јавног мњења 2010 - 2011 преглед
Испитивање јавног мњења 2009 преглед
Испитивање јавног мњења 2008 преглед