Истраживања јавног мнијења

Документ преглед
Резултати истраживања задовољства корисника радом Дирекције за европске интеграције за период 1.1-30.6.2019 године преглед
Истраживање јавног мнијења 2019 преглед
Испитивање јавног мњења 2016 преглед
Испитивање јавног мњења 2015 преглед
Испитивање јавног мњења 2014 преглед
Испитивање јавног мњења 2013 преглед
Испитивање јавног мњења 2012 преглед
Испитивање јавног мњења 2010 - 2011 преглед
Испитивање јавног мњења 2009 преглед
Испитивање јавног мњења 2008 преглед