Документи о јавним набавкама

II допуна плана набавки роба и услуга за потребе Дирекције за еуропске интеграције за 2020. годину

I допуна плана набавки роба и услуга за потребе Дирекције за еуропске интеграције за 2020. годину

План набавки роба и услуга за 2020. годину

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.10.-31.12.2019. године

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.7.-30.9.2019. године

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.6.-30.6.2019. године

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.1.-30.3.2019. године

2. Допуна плана набавке добара и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

1. Допуна плана набавке добара и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

1. Измена плана набавки роба и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

План набавки роба и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга истраживања јавног мнијења

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лаптопа

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање штампарских услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку воде за пиће и пружање услуге кориштења 5 апарата за воду

Одлуку о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге збрињавања старог намјештаја

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку White Shark кабал 3,5мм  џ 2 Ф. 3пин – 3,5мм М4 пин пет комада

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за кафу

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга при организацији ЕИНФОРМ - регионалне конференције о комуницирању 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку АЦЦ ТАГ-а 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку цвијетног аранжмана за гробље 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге за годишњу претплату на Службени лист Босне и Херцеговине 

Одлуку о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге редовног одржавања за службено возило ЦХЕВРОЛЕТ, ЦРУЗЕ ЛС 1.8 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку средства за дезинфекцију 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге претплате на Службени гласник БиХ 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање угоститељских услуга 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку хигијенских потребштина  

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку цвјетног аранжмана за гробље 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку патрона за кафу Долце Густо 15 кутија 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуга редовног сервиса за службено возило Волксwаген ПАССАТ Вар. ЦЛБМТ 103 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку заштиитних маски 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку фолије

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку тонера 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге годишњег одржавања домене деи.гов.ба 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга принтања и урамљивања фотографија 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за за пружање услуга сервиса службеног возила ЦЕЕД СW 1,6 ГАС

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге израде натписне полочице на гравопласту 18 цмx5,5 цм гравирање, 5 (пет) комада 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за каву

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге набавке ССЛ цертификата

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку цвијетног аранжмана за гробље

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку преграде од прозирног плексигласа

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку заштитиних маски

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за чишћење

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку вентилатора

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање угоститељских услуга

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку телефонских апарата

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку патрона за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку тонера

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку тонера

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневни лист

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневни Аваз

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневне независне новине

Одлуку о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Ослобођење

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за пружање услуга тврдог увеза протокола акције за 2019. годину

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за примену захвалница

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку ЦИП-а за објављивање 

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку рукавица

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку уређења за гробље

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку брисача (сет Цеед МИ12)

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку маски за лице 

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку хигијенских потрепштина  

Одлука о избору најповољнијег провајдера за пружање услуга хостинга и одржавање веб страница 

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за пружање услуге поделе поклона 

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку тонера 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање преводилачких услуга

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку тонера

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку касета за кафу

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку школског прибора

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку касета за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање претплатничких услуга Службеном гласнику БиХ за 2021. годину

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за пружање претплатничких услуга Пореском саветнику и коришћењу апликације за 2021. годину

Одлука о прихватању предлога цене за преплату на порталу РЕЦко, Јавна набавка

Одлука о прихватању предлога цене за набавку средстава за дезинфекцију

Одлука о прихватању предлога цене за куповину цветног аранжмана за гробље

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга посредовања у набавци авионских карата

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга штампе

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга финансијске ревизије

Одлука о поништењу поступка пружања услуга финансијске ревизије

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку средстава за дезинфекцију

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку касета за кафу

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 15

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 14

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 12

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 11 

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 10

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 9

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 8

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 7

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 6

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 5

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 4

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 3

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 2

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 1

Уговор за пружање штампарских услуга 

Уговор за пружање услуга најма еспрессо апарата 4 (четири) комада и набавку 48/100 пакета оригиналних капсула за еспрессо кафу

Уговор за пружање услуга прања службених путничких возила и пружање вулканизерских услуга

Уговор за пружање услуга при организацији ЕИНФОРМ - регионалне конференције о комуницирању о процесу европских интеграција

Оквирни споразум за пружање штампарских услуга 

Оквирни споразум за пружање штампарских услуга 

Оквирни споразум за пружање услуга посредовања у набавци авио карата 

Уговор о купопродаји рачунара

Уговор за пружање услуге унапређења Модула 2 Информационог система за подршку процесу европских интеграција Босне и Херцеговине

Уговор за набавку канцеларијског материјала 

Уговор за пружање услуга изнајмљивања принтера 

Уговор за пружање услуга регистрације и техничког прегледа моторних возила 

Уговор за пружање услуга осигурања моторних возила 

Уговор за пружање услуга ВПН конекције 

Уговор за пружање услуга прања путничких возила и пружање вулканизерских услуга

Уговор о испоруци воде за пиће 

Уговор за пружање услуга хостинга и одржавања wеб странице

Уговор за пружање услуга дистрибуције ЕУ Палчића 

Уговор о набавци поклона 5 ријека 

Уговор за пружање услуга одржавања и поправке рачунарске и електронске опреме 

Уговор за пружање услуга превођења 

Уговор за набавку wеб камере са микрофоном и слушалица са микрофоном

Уговор за пружање услуге дизајна и прелома насловнице и унутрашњих страница ВИИ броја часописа „Суи генерис“

Уговор за пружање штампарских услуга

Уговор за пружање услуга финанцијске ревизије

Уговор за пружање услуга системског и апликативног одржавања Информационог системаv

Уговор за набавку лаптопа П- 310

Уговор за набавку лаптопа П- 350

Уговор за пружање услуга истраживања јавног мнијења

Уговор за пружање услуга израде е-леарнинг модула

Уговор за пружање услуга Пресс цлиппинг-а

Уговор за набавку лаптопа

Уговор за набавку уредског материјала