Документи о јавним набавкама

II допуна плана набавки роба и услуга за потребе Дирекције за еуропске интеграције за 2020. годину

I допуна плана набавки роба и услуга за потребе Дирекције за еуропске интеграције за 2020. годину

План набавки роба и услуга за 2020. годину

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.10.-31.12.2019. године

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.7.-30.9.2019. године

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.6.-30.6.2019. године

Привремени план набавке роба и услуга за период 1.1.-30.3.2019. године

2. Допуна плана набавке добара и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

1. Допуна плана набавке добара и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

1. Измена плана набавки роба и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

План набавки роба и услуга за потребе Дирекције за европске интеграције за 2018. годину

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку материјала, боја за сликање и прибора за сликање

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку сликарских штафелаја

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку ХИГ мопа са прскалицом

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку ХИГ концентрата за дезинфекцију

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку цвјетног аранжмана за гробље

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за кафу НЕСЦ ДОЛ ГСТ

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку бактицида средства за дезинфекцију

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку ХИГ тоалетног папира

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање угоститељских услуга

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга сервиса службеног возила

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку смарт њатцх, блуетоотх слушалица  и блуетоотх звучника

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лаптопа

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге израде печата 50 мм

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање угоститељских услуга 

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку цвијетног аранжмана за гробље

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку вентилатора 

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку тонера

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мобилног телефонског апарата

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга тврдог коричења ђеловодног протокола за 2020. годину

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за кафу

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку тонера ЦАНОН ФX – 10 два комада

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга набавке ССЛ цертификата један комад

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку цвјетног аранжмана

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку тонера

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку Бактицида

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге претплату на он лине издање Дневног листа за период од 11.05.2021. до 11.05.2022. године

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге претплате на електронско издање на Службени гласник Републике Српске за 2021. годину

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге за годишњу претплату на онлине издање Ослобођења на период од 12 мјесеци поћев од дана 18.05.2021. године

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање за претплату на он лине издање Дневног Аваза на период од 15.05.2021. до 15.05.2022. године

Одлука прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку кабла

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку маски за лице

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку цвијетног аранжмана за гробље

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку тонера

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку микрофона

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга интернет претплате за Службени гласник Брчко дистрикт БиХ за 2021. годину

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање за претплату на он лине издање Дневног Аваза на период од 15.05.2021. до 15.05.2022. године

Одлука о избору најповољнијег понуђача за  пружање услуге развоја базе података за усклађивање прописа - ЛХДБ

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга истраживања јавног мнијења

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лаптопа

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање штампарских услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку воде за пиће и пружање услуге кориштења 5 апарата за воду

Одлуку о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге збрињавања старог намјештаја

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку White Shark кабал 3,5мм  џ 2 Ф. 3пин – 3,5мм М4 пин пет комада

Одлука о прихваћању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за кафу

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга при организацији ЕИНФОРМ - регионалне конференције о комуницирању 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку АЦЦ ТАГ-а 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку цвијетног аранжмана за гробље 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге за годишњу претплату на Службени лист Босне и Херцеговине 

Одлуку о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге редовног одржавања за службено возило ЦХЕВРОЛЕТ, ЦРУЗЕ ЛС 1.8 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку средства за дезинфекцију 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуге претплате на Службени гласник БиХ 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање угоститељских услуга 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку хигијенских потребштина  

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку цвјетног аранжмана за гробље 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку тонера

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку патрона за кафу Долце Густо 15 кутија 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за пружање услуга редовног сервиса за службено возило Волксwаген ПАССАТ Вар. ЦЛБМТ 103 

Одлука о прихваћању приједлога цијене за набавку заштиитних маски 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку фолије

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку тонера 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге годишњег одржавања домене деи.гов.ба 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга принтања и урамљивања фотографија 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за за пружање услуга сервиса службеног возила ЦЕЕД СW 1,6 ГАС

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге израде натписне полочице на гравопласту 18 цмx5,5 цм гравирање, 5 (пет) комада 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку патрона за каву

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуге набавке ССЛ цертификата

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку цвијетног аранжмана за гробље

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку преграде од прозирног плексигласа

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку заштитиних маски

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за чишћење

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку вентилатора

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање угоститељских услуга

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку телефонских апарата

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију 

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку патрона за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку тонера

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за набавку средства за набавку тонера

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневни лист

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневни Аваз

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Дневне независне новине

Одлуку о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање услуга претплате на Ослобођење

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за пружање услуга тврдог увеза протокола акције за 2019. годину

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за примену захвалница

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку ЦИП-а за објављивање 

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку рукавица

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку уређења за гробље

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку брисача (сет Цеед МИ12)

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку маски за лице 

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку средства за дезинфекцију

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку хигијенских потрепштина  

Одлука о избору најповољнијег провајдера за пружање услуга хостинга и одржавање веб страница 

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за пружање услуге поделе поклона 

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку тонера 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање преводилачких услуга

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку тонера

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку касета за кафу

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку школског прибора

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку касета за кафу

Одлука о прихватању приједлога цијене понуде понуђача за пружање претплатничких услуга Службеном гласнику БиХ за 2021. годину

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за пружање претплатничких услуга Пореском саветнику и коришћењу апликације за 2021. годину

Одлука о прихватању предлога цене за преплату на порталу РЕЦко, Јавна набавка

Одлука о прихватању предлога цене за набавку средстава за дезинфекцију

Одлука о прихватању предлога цене за куповину цветног аранжмана за гробље

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга посредовања у набавци авионских карата

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга штампе

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пружање услуга финансијске ревизије

Одлука о поништењу поступка пружања услуга финансијске ревизије

Одлука о прихватању предлога цене понуде понуђача за набавку средстава за дезинфекцију

Одлука о прихватању предлога понуде за понуђача за набавку касета за кафу

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 15

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 14

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 12

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 11 

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 10

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 9

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 8

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 7

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 6

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 5

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 4

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 3

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 2

Образац за праћење реализације уговора -оквирног споразума допуна 1

Уговор за набавку smart watch-a, блуетоотх слушалица  и блуетоотх звучника

Уговор за набавку лаптопа

Уговор за пружање услуге системског и апликативног одржавања Информационог система за подршку процесу европских интеграција Босне и Херцеговине (ИСЕИ) 

Уговор за пружање услуге прелома насловнице и унутрашњих страница публикације Методологија за стручну редактуру

Уговор за пружање штампарских услуга

Уговор о купопродаји мобилног апарата

Уговор за пружање услуга Пресс цлипинг-а

Уговор за пружање услуга ВПН конекције

Уговор за пружање услуга истраживања јавног мнијења

Уговор за пружање штампарских услуга 

Уговор за пружање услуга најма еспрессо апарата 4 (четири) комада и набавку 48/100 пакета оригиналних капсула за еспрессо кафу

Уговор за пружање услуга прања службених путничких возила и пружање вулканизерских услуга

Уговор за пружање услуга при организацији ЕИНФОРМ - регионалне конференције о комуницирању о процесу европских интеграција

Оквирни споразум за пружање штампарских услуга 

Оквирни споразум за пружање штампарских услуга 

Оквирни споразум за пружање услуга посредовања у набавци авио карата 

Уговор о купопродаји рачунара

Уговор за пружање услуге унапређења Модула 2 Информационог система за подршку процесу европских интеграција Босне и Херцеговине

Уговор за набавку канцеларијског материјала 

Уговор за пружање услуга изнајмљивања принтера 

Уговор за пружање услуга регистрације и техничког прегледа моторних возила 

Уговор за пружање услуга осигурања моторних возила 

Уговор за пружање услуга ВПН конекције 

Уговор за пружање услуга прања путничких возила и пружање вулканизерских услуга

Уговор о испоруци воде за пиће 

Уговор за пружање услуга хостинга и одржавања wеб странице

Уговор за пружање услуга дистрибуције ЕУ Палчића 

Уговор о набавци поклона 5 ријека 

Уговор за пружање услуга одржавања и поправке рачунарске и електронске опреме 

Уговор за пружање услуга превођења 

Уговор за набавку wеб камере са микрофоном и слушалица са микрофоном

Уговор за пружање услуге дизајна и прелома насловнице и унутрашњих страница ВИИ броја часописа „Суи генерис“

Уговор за пружање штампарских услуга

Уговор за пружање услуга финанцијске ревизије

Уговор за пружање услуга системског и апликативног одржавања Информационог системаv

Уговор за набавку лаптопа П- 310

Уговор за набавку лаптопа П- 350

Уговор за пружање услуга истраживања јавног мнијења

Уговор за пружање услуга израде е-леарнинг модула

Уговор за пружање услуга Пресс цлиппинг-а

Уговор за набавку лаптопа

Уговор за набавку уредског материјала