Приступ информацијама

Приступ информацијама

Документ преглед
Индекс регистар информација преглед
Захтјев за приступ информацијама преглед
Закон о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама у БиХ преглед
Закон о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама у БиХ преглед
Закон о слободи приступа информацијама у БиХ преглед
Водич за приступ информацијама преглед

2020. година

Документ преглед
Рјешење о приступу информацијама од 20.10.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 11.8.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 22.1.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 15.1.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 28. 12. 2020. преглед

2019. година

Документ преглед
Рјешење о приступу информацијама од 17.10.2019. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 17.10.2019. године бр. 1 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 21.02.2019.године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 07.5.2019. године преглед
Допуна Рјешења о приступу информацијама од 21.02.2019. године преглед