Приступ информацијама

Документ преглед
Индекс регистар информација преглед
Захтјев за приступ информацијама преглед
Закон о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама у БиХ преглед
Закон о измјенама и допунама Закона о слободном приступу информацијама у БиХ преглед
Закон о слободи приступа информацијама у БиХ преглед
Водич за приступ информацијама преглед

Одговори по захтјевима о слободи приступа информацијама

2022. година

Документ преглед
Рјешење о приступу информацијама од 29.11.2022. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.7.2022. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.7.2022. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 18.1.2022. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 24.2.2022. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 23.6.2022. године преглед

2021. година

Документ преглед
Рјешење о приступу информацијама од 23.6.2021. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 21.6.2021. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 2.6.2021. године. преглед
Рјешење о приступу информацијама од 23.4.2021. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 15.4.2021. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 15.4.2021. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 9.3.2021. године преглед

2020. година

Документ преглед
Рјешење о приступу информацијама од 20.10.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 11.8.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 22.1.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 15.1.2020. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 28. 12. 2020. преглед

2019. година

Документ преглед
Рјешење о приступу информацијама од 17.10.2019. године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 17.10.2019. године бр. 1 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 21.02.2019.године преглед
Рјешење о приступу информацијама од 07.5.2019. године преглед
Допуна Рјешења о приступу информацијама од 21.02.2019. године преглед

2018. година

Документ преглед
Рјешење о приступу информацијама од 25.1.2018. бр. 2 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 25.1.2018. бр. 1 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 13 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 12 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 11 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 10 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 9 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 8 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 7 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 6 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 5 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 4 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 3 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 2 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 12.1.2018. бр. 1 преглед
Рјешење о приступу информацијама од 05.01.2018. године преглед