МАКРОРЕГИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Поред Европске комисије, која има водећу улогу координације стратегије, у свакој држави постоје координатори који пружају подршку у имплементацији, како би се испунили стратешки, дугорочни циљеви држава учесница. Макрорегионалне стратегије немају сопствени извор финансирања, већ се средства осигуравају из постојећих финансијских извора, као што су еуропски структурни и инвестицијски фондови.

Очекивани резултати сваке макрорегионалне стратегије су дефинисање проблема, одређивање заједничких циљева, судјеловање у активностима кроз пројекте и програме, те на тај начин осигурати дугорочна и ефикасна рјешења, која би користила самој држави, као и регији.

Босна и Херцеговина је укључена у двије стратегије:

  - Стратегију за дунавску регију (ЕУСДР) и

 - Стратегију за јадранско-јонску регију (ЕУСАИР).

Постоје још и ЕУ стратегија за алпску регију (ЕУСАЛП) и ЕУ стратегија за подручје Балтичког мора (ЕУСБСР), али Босна и Херцеговина није чланица истих.

Више информација можете пронаћи на овдје. 

Очекивани резултати сваке макрорегионалне стратегије су дефинисање проблема, одређивање заједничких циљева, судјеловање у активностима кроз пројекте и програме, те на тај начин осигурати дугорочна и ефикасна рјешења, која би користила самој држави, као и регији.

Босна и Херцеговина је укључена у двије стратегије:

  - Стратегију за дунавску регију (ЕУСДР) и

 - Стратегију за јадранско-јонску регију (ЕУСАИР).

Постоје још и ЕУ стратегија за алпску регију (ЕУСАЛП) и ЕУ стратегија за подручје Балтичког мора (ЕУСБСР).

Више информација можете пронаћи овдје

СТРАТЕГИЈА ЕУ ЗА ДУНАВСКУ РЕГИЈУ  (ЕУСДР)

Макрорегионална стратегија је усвојена 2010. године. Обухвата девет држава чланица и пет нечланица ЕУ: Њемачка (Баден-Wüрттемберг и Баварска), Аустрија, Словачка, Чешка, Мађарска, Словенија, Румунија, БугарскаиХрватскатеСрбија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија и Украјина Стратегија се састоји и од четири приоритетна стуба: 

 A.      Повезивање Дунавске регије

 B.      Заштита/очување околиша Дунавске регије

 C.      Изградња просперитета у Дунавској регији

 D.      Јачање Дунавске регије

Службена страница: https://www.danube-region.eu 

СТРАТЕГИЈА ЕУ ЗА ЈАДРАНСКО-ЈОНСКУ РЕГИЈУ (ЕУСАИР)

Ова макрорегионална стратегија усвојена је 2014. године. Обухвата четири државе чланице (Италија, Словенија, Хрватска, Грчка) и пет  држава  изван ЕУ (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Албанија и С. Македонија). Стратегија се састоји од четири стуба који се дијеле на теме. За сваки стуб као координатори су предвиђене двије државе (једна чланица и једна држава изван ЕУ). Стубови у оквиру којих стратегија дјелује:

А.      Плави раст

Б.      Повезивање регије

Ц.      Квалитета околиша

Д.      Одрживи туризам

Службена страница Стратегије је: http://www.adriatic-ionian.eu/

СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ

 

ЕУСАИР ФАЦИЛИТY ПОИНТ

У оквиру транснационалног програма АДРИОН, развијен је Стратешки пројекат EUSAIR Facility Point, с циљем да се подржи управљачка структура ЕУ Стратегије за јадранско-јонски макрорегион (ЕУСАИР), са трајањем од 1. маја 2016. до 31. децембра 2022. Водећи партнер Пројекта је Уред Владе Словеније за развој и европску кохезијску политику, а пројектни партнер у БиХ је Дирекција за европске интеграције, односно Уред Државног ИПА координатора. Како су Стратегијом обухваћене и земље чланице ЕУ И земље потенцијални кандидати и кандидати за чланство у ЕУ, стратешки пројекат се финансира из три извора: Европског регионалног развојног фонда (ЕРДФ), Инструмента за претприступну помоћ (ИПА ИИ) и  националног кофинансирања. Пројектни партнер из ИПА земље обезбјеђује 15 посто  кофинансирања за ИПА ИИ извор финансирања.Више о самом пројекту можете прочитати на слиједећем линку:  https://eusairfacilitypoint.adrioninterreg.eu/

Контакт:

Тина Трапара

ЕУСАИР Фацилитy Поинт пројектни службеник

Тел: +387 33 255 495

e-mail: tina.trapara @dei.gov.ba

 

PANORAMED

У оквиру транснационалног програма МЕД, развијен је Стратешки пројекат с циљем подршке управљачкој структури МЕД-а, под називом ПАНОРАМЕД, са трајањем од 4. јула 2017. до 31. марта 2022. Водећи партнер Пројекта је Министарство финансија И јавне управе Шпаније, а пројектни партнер у БиХ је Дирекција за европске интеграције, односно Уред Државног ИПА координатора. Како су програмом обухваћене и земље чланице ЕУ и земље потенцијални кандидати и кандидати за чланство у ЕУ, стратешки пројекат се финансира из три извора: Европског регионалног развојног фонда,   Инструмента за претприступну помоћ ИПА ИИ и националног кофинансирања. Пројектни партнер из ИПА земље обезбјеђује 15 посто кофинансирања за ИПА ИИ извор финансирања. 

Више о самом пројекту можете прочитати на слиједећем линку: https://governance.interreg-med.eu/

Контакт:

Ади Хадзихалиловиц

ПАНОРАМЕД Пројектни службеник

Тел: +387 33 209 032

e-mail: adi.hadzihalilovic@dei.gov.ba