Korištenje TAIEX instrumenta pomoći u uslovima pandemije Covid-19

S ciljem nastavka što uspješnije realizacije TAIEX instrumenta pomoći u vrijeme pandemije uzrokovane COVID 19, većina TAIEX događaja, gdje je moguće će se odvijati online. U tu svrhu izrađen je vodič za online događaje koji je dostupan na sljedećem linku:

Manual for online TAIEX events without interpretation

Evropska komisija je identifikovala prioritetne sektore intervencije. Aplikacije iz navedenih sektora će imati prioritet u realizaciji i podnosit će se putem posebnog obrasca koji je dostupan na sljedećem linku:

Simplified application form for COVID-related TAIEX requests

Popunjen obrazac se prema ustaljenoj proceduri dostavlja Direkciji za evropske integracije na email taiexbih@dei.gov.ba koja će isti nakon provjere, proslijediti dalje Uredu TAIEX-a u Brisel.

Prioritetni sektori su sljedeći:

ü  digitalni (interoperabilne IT komponente i sistemi; e-upravljanje; Cyber sigurnost; e-obrazovanje; e-zdravstvo);

ü  sigurnost (cyber kriminal, policija, upravljanje granicama, civilna zaštita, unutrašnja sigurnost);

ü  unutrašnje tržište (statistika, carina, finansije, revizija);

ü  zdravlje (sistem usluga, dobrobit mladih, obrazovanje, podrška ranjivim skupinama, socijalna sigurnost, domaća ravnoteža, sigurnost hrane);

ü  vladavina prava (ravnopravnost spolova);

ü  okoliš (upravljanje civilnim zrakoplovstvom).

Bitno je naglasiti da većina zahtijeva bi trebala da bude usmjerena na zdravstveni sektor (kratka i dugoročna reakcija na krizu na institucionalnom i operativnom nivou) i ekonomski oporavak (ublažavanje utjecaja COVID-19 u smislu podrške politikom zapošljavanja najugroženijim (ženama i mladima) kao i podrška malim i srednjim preduzećima/start-up preduzećima).

Zvanična TAIEX internet stranica: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/tenders/taiex_en   

Dokument Pregled
TAIEX obrazac Pregled
TAIEX vodič za učesnike Pregled
TAIEX vodič za učesnike na multilateralnim seminarima/radionicama Pregled
TAIEX uputstvo za koorganizatore seminara Pregled
Manual for online TAIEX events without interpretation - COVID – related TAIEX requests: Pregled
Simplified application form for COVID-related TAIEX requests - COVID – related TAIEX requests Pregled
TAIEX LETAK-nema dokumenta Pregled
Uputstvo za popunjavanje TAIEX aplikacije- nema dokumenta Pregled