Predstavljen Pravni informacioni sistem za usklađivanje zakonodavstva

Predstavljen Pravni informacioni sistem za usklađivanje zakonodavstva

Direkcija za evropske integracije predstavila je 14. februara 2023. godine  prvi Pravni informacioni sistem za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija (LIS), vrijedan 292.950 KM, koji je razvijen uz finansijsku pomoć Švedske.

Direktor Direkcije za evropske integracije Edin Dilberović i Nj.E. Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini, izrazili su zadovoljstvo što je ovaj napredni digitalni sistem uspostavljen u vrijeme kada je Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status. Šefica Sekcije za europske integracije, politička i ekonomska pitanja Delegacije Evropske unije u BiH Aurelie Valtat je izrazila očekivanja da će sve institucije u BiH koristiti LIS.

LIS će omogućiti korisnicima da sve aktivnosti u procesu usklađivanja propisa koje, između ostalih, uključuju izradu teksta propisa, pripremu instrumenata za usklađivanje, verifikaciju i potvrđivanje usklađenosti, provjeru terminologije i prevoda, kreiranja izvještaja za institucije EU, obavljaju elektronski, čime će značajno doprinijeti digitalnoj transformaciju državne uprave. 

Osim što će proces usklađivanja zakonodavstva učiniti bržim i efikasnijim, LIS nudi i mogućnost kreiranja elektronske arhive i boljeg međuinstitucionalnog pristupa informacijama.